Over Zorgpraktijken.nl

Zorgpraktijken.nl is de marktplaats voor alle vacatures en werkzoekenden in de zorg en (para)medische beroepen.

Zorgpraktijken.nl is een onafhankelijke vacaturebank exclusief op internet, nuttig en handig voor elke professional in de zorg. Deze website, ontstaan vanuit een behoefte, brengt vraag en aanbod van banen in de diverse zorgsectoren bij elkaar. Een up-to-date digitaal platform voor de arbeidsmarkt in de zorg, gebruiksvriendelijk, praktisch en onafhankelijk; zeker geen uitzend- of bemiddelingsbureau.

 

Intitiatiefnemer

Vele decennia heeft Ge van den Berk, initiatiefnemer van Zorgpraktijken.nl, als zelfstandig praktijkadviseur gewerkt in de medische en paramedische wereld. Steeds weer hoorde hij bij zijn cliënten de behoefte aan een goede en vooral snelle invulling van arbeidsplaatsen. ‘Waar haal ik morgen een assistente, een vervanger of een medewerker vandaan?’ Ook het direct tijdelijk kunnen vervangen van de praktijkhouder kan wenselijk zijn. Van den Berk zag daarnaast de wensen van werkzoekenden, pas afgestudeerden, gepensioneerden of gedeeltelijk arbeidsongeschikten, om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Maar hoe vind je een goede werkplek?

Zo ontstond het idee voor de website Zorgpraktijken.nl, een marktplaats voor de vraag naar en het aanbod van werk in de zorg. Op een snelle en efficiënte wijze kan via de website naar de juiste partij worden gezocht die invulling geeft aan een acute behoefte.

 

Marktplaats (para-)medische wereld

Professionals uit de (para-)medische wereld, zowel werkzoekende als aanbieders, kunnen zich op Zorgpraktijken.nl registreren en een profiel plaatsen. De geplaatste gegevens zijn altijd eenvoudig aan te passen. Alle variaties in werkaanbod en -vraag zijn denkbaar. Een tijdelijke of vaste baan, parttime en fulltime, (wissel)diensten, zelfstandig (ZZP) of in loondienst, maar er zijn ook mogelijkheden voor een
(her-)intreder of een actieve gepensioneerde voor vervangingen. Zorginstellingen en praktijken kunnen speuren naar het aanbod van gekwalificeerde medewerkers in de eigen regio of daarbuiten. Werkzoekenden kunnen zich op dit zorgsector-gerichte podium presenteren. U krijgt op deze website snel een idee van de mogelijkheden en actuele stand van zaken in vraag en aanbod van werk. Bij een match is het totstandbrengen van persoonlijk contact mogelijk. Is de samenwerking vervolgens concreet tot stand gekomen? Er is een passend en handig voorbeeldcontract te downloaden. Wilt u eerst eens vrijblijvend rondkijken op Zorgpraktijken.nl? Dat kan, maar pas bij een registratie benut u de volledige mogelijkheden van deze website.

Zorgpraktijken.nl is een actueel platform waar alle in de zorg werkende partijen elkaar kunnen vinden. Kortom, dé marktplaats voor alle beroepen en vacatures in de zorg.