Adverteerders

Op de website Zorgpraktijken.nl komt vraag en aanbod van werk voor mensen en partijen in de zorg, snel bij elkaar. De hiervoor benodigde registraties, van zowel vraag als aanbod, kunnen direct zelfstandig op deze website worden ingevoerd en geplaatst.


Adverteren

Het is bovendien op beperkte schaal mogelijk op deze website met banners te adverteren. Stuur een e-mail naar info@zorgpraktijken.nl over uw wensen en voor meer informatie over de mogelijkheden om hier te adverteren.