ZP privacyverklaring

Versie: 15 mei 2018

 

 

We vinden jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie. We voldoen graag aan de eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR), een wet die is aangenomen in de Europese Unie. En wij willen dat alle gebruikers van Zorgpraktijken.nl recht hebben op deze bescherming. Wij beschermen jouw persoonsgegevens. We verkopen die gegevens niet aan derden en dat zullen we ook niet doen.

 

Laatst bijgewerkt: April 2018

 

Privacyverklaring website Zorgpraktijken.nl / Praktijken B.V.

We respecteren privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Je kunt steeds zelf je gegevens beheren, aanpassen en verwijderen. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wij leggen als website zelf geen persoonsgegevens vast. Web statistieken met algemene data gebruiken we hoofdzakelijk en in hoofdlijnen om de werking van de website te verbeteren.

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens zijn opgenomen in Zorpraktijken.nl, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij hier mee omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. Deze verklaring dekt ook welke keuzes je zelf kunt maken wat betreft de opgegeven gegevens.

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Gegevens die je ons verstrekt

We verzamelen en registreren alleen de gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals naam, beroep, telefoonnummer, rekeningnummer en e-mailadres. De gegevens die je ons hebt verstrekt kun je op de website Zorgpraktijken.nl altijd zelf inzien, muteren en verwijderen. Door jouw verwijderde gegevens zijn dan definitief weg en worden niet vastgehouden of elders vastgelegd.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Voor algemene analyses en statistieken kunnen we wel data en informatie verzamelen over het type apparaat dat je gebruikt voor toegang tot onze website, het besturingssysteem en de versie daarvan, je IP-adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browsertype, de webpagina's die je op onze websites bekijkt, en of en hoe je communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze website.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

We kunnen informatie over je ontvangen van social media, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Gegevens van kinderen

Zorgpraktijken.nl richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de zestien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan zestien jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.