Gezamenlijke aanpak personeelstekort

26-01-2018. In 2021 is er een verwacht tekort van ruim 600 verzorgenden en ruim 200 verpleegkundigen, dat vraagt om actie! Daarom ondertekenden 16 partijen uit de zorg in de regio Zuid-Holland Zuid deze week een intentieverklaring. Dit is een belangrijke stap naar een gezamenlijke aanpak van de personeelstekorten. De intentieverklaring benadrukt de noodzaak om samen te werken, alleen op die manier is de problematiek aan te pakken.

http://www.zorgenwelzijnzhz.nl/24-01-2017-ledenpakkensamenpersoneelstekortenindezorgaan